آرشیو برچسب: باورهای غلط درباره اوتیسم

بیشتر نوزادان و کودکان خردسال، موجوداتی بسیار اجتماعی هستند. موجوداتی که برای شکوفا شدن و رشد، نیاز و تمایل به تماس با دیگران دارند. آنها لبخند می‌زنند، در آغوش دیگران می‌آیند، می‌خندند و به بازی‌هایی مثل دالی‌بازی و قایم‌موشک مشتاقانه پاسخ می‌دهند. اما گاه کودک به این شکل تعامل بر قرار نمی‌کند. در عوض، به […]

ادامه مطلب ۴ آبان , ۱۳۹۵