آرشیو برچسب: شهید

شهامت مثل خیلی از واژه ها بی معناست و تنها زمانی معنا پیدا می کند که از نزدیک آن را لمس کنی. از خودگذشتگی هم و شاید تا دیروز آتش نشان نیز! پرده اول! ۱. برای نسل ما که دوران جنگ و دفاع را از نزدیک لمس نکرده اند خیلی از این واژه ها تنها […]

ادامه مطلب ۲ بهمن , ۱۳۹۵