آرشیو برچسب: مامان بزرگ

از وقتی خیلی کوچولو! بودم یادم هست که مامان بزرگ توی حیاط خونه کنار در ورودی روی پله ها می نشست، دستهام رو می گرفت و لی لی لی لی حوضک بازی می کرد. یک بازی خیلی دوست داشتنی برای اون موقعها که اصلاً تکرار هر روزه اش خستم نمی کرد. جالب این بود که […]

ادامه مطلب ۲۴ دی , ۱۳۹۵