چرا تربیَپ؟!

می‌دونستم که دنیای بچه‌ها خیلی متفاوت هست اما فکر نمی‌کردم از کارهای مثلاً جدی‌ای که داشتم و دارم، سوئیچ کنم روی کار با کودک و خانواده و بخش اعظم درگیری‌های ذهنی من بشه کودک. وقتی سال ۱۳۹۳ داشتم استارت اولیه رو برای کار کودک می‌زدم فکر نمی‌کردم دارم مهم‌ترین کار عالم رو انجام میدم! باید بدونیم که ما از بچه‌هامون دستکم همون قدری یاد می‌گیریم که اونها دارن از ما یاد می‌گیرن و احتمالاً اگه اینجوری به مسئله نگاه کنیم همه چیز متفاوت و قشنگ‌تر میشه. توانمندسازی خانواده و خاصه در مسیر تربیت بچه‌ها دغدغه همیشگی این چند ساله‌ی من بوده و “تربیَپ” برای همین تأسیس شد. اینجا قراره با هم والدین بهتری باشیم.

چرا تربیَپ؟!

می‌دونستم که دنیای بچه‌ها خیلی متفاوت هست اما فکر نمی‌کردم از کارهای مثلاً جدی‌ای که داشتم و دارم، سوئیچ کنم روی کار با کودک و خانواده و بخش اعظم درگیری‌های ذهنی من بشه کودک. وقتی سال ۱۳۹۳ داشتم استارت اولیه رو برای کار کودک می‌زدم فکر نمی‌کردم دارم مهم‌ترین کار عالم رو انجام میدم! باید بدونیم که ما از بچه‌هامون دستکم همون قدری یاد می‌گیریم که اونها دارن از ما یاد می‌گیرن و احتمالاً اگه اینجوری به مسئله نگاه کنیم همه چیز متفاوت و قشنگ‌تر میشه. توانمندسازی خانواده و خاصه در مسیر تربیت بچه‌ها دغدغه همیشگی این چند ساله‌ی من بوده و “تربیَپ” برای همین تأسیس شد. اینجا قراره با هم والدین بهتری باشیم.

آخرین روزنوشته ‌ها
نسخه‌های کاغذی تربیت فرزند
آقای هِنشاو عزیز ...
موانع رشد!
بهترین مامان!
یه مامان ایده‌آل!
چرا بچه‌ها روستا رو خیلی دوست دارن؟
غذابازی یا کثافت‌کاری؟!
تقویت حواس با کثیف کاری!
اختلال یکپارچگی حسی
تا حالا در انبار کاه خوابیدید؟!
فایل‌های صوتی

جمعی خوانی کتاب کودک، خانواده، انسان

جمعی خوانی کتاب توتوچان، دخترکی آن سوی پنجره

آخرین روزنوشته ‌ها
نسخه‌های کاغذی تربیت فرزند
آقای هِنشاو عزیز ...
موانع رشد!
بهترین مامان!
یه مامان ایده‌آل!
چرا بچه‌ها روستا رو خیلی دوست دارن؟
غذابازی یا کثافت‌کاری؟!
تقویت حواس با کثیف کاری!
اختلال یکپارچگی حسی
تا حالا در انبار کاه خوابیدید؟!